Pastoraat

De parochiekern een gezicht geven, een plek waar je je thuis kunt voelen

De pastoraatgroep is het aanspreekpunt van onze parochiekern. De leden van de groep luisteren naar de vragen en opmerkingen die uit de verschillende werkgroepen komen. Daarnaast wil de groep ook open staan voor de verhalen van de parochianen. Op deze manier willen de pastoraatgroepsleden onze parochiekern een gezicht geven, een plek waar je je thuis kunt voelen.
Eén keer in de zes weken komt de groep bij elkaar. Onderwerpen, aangedragen door de vele vrijwilligers, worden besproken. Er wordt met hen meegedacht; er worden gesprekken gevoerd en mogelijke oplossingen aangedragen.
De taakverdeling binnen de pastoraatgroep is als volgt:

Dienen: Daniëlle Duivenvoorden en Frans van der Meij
Pastoraat: Daniëlle Duivenvoorden en Gerda Peters
Liturgie: Gerda Peters, Aat van Kapel en Marjo van der Zanden/Bianca Jonkers
Leren: Frans van der Meij, Faja Jacobs en Aat van Kapel
Communicatie: Faja Jacobs en Marjo van der Zanden/Bianca Jonkers.

De bedoeling van de leden van de pastoraatgroep is om komend werkjaar de werkgroepen (die binnen hun taakveld vallen) te bezoeken of uit te nodigen.
Ook heeft de pastoraatgroep regelmatig overleg met onze Beheercommissie over het reilen en zeilen van ons kerkgebouw.
Daarnaast wil de pastoraatgroep de werkgroepen enthousiasmeren en stimuleren, opdat uiteindelijk de parochie, als geloofsgemeenschap, een plek is waar iedereen, die dat wil, welkom is.
Heeft u vragen, suggesties en/of opmerkingen, dan kunt u ons via het secretariaat bereiken. Wij houden ons van harte aanbevolen.

Met groeten,
Daniëlle Duivenvoorden
Gerda Peters
Marjo v.d. Zanden/Bianca Jonkers
Aat van Kapel
Pastor Peter Owel
Faja Jacobs
Frans van der Meij

pastoraatgroep

 

De Beheercommissie

De St. Pancratiuskerk hecht grote waarde aan geluiden uit de samenleving en de meningen van onze parochianen. Om alert te blijven heeft de St. Pancratiuskerk een actieve beheercommissie bestaande uit vrijwilligers. Deze commissieleden denken mee, praten mee en beslissen mee over belangrijke zaken die met onze kerk te maken hebben. Van hele praktische zaken anno nu tot de ontwikkelingen van morgen.

Momenteel bestaat de Beheercommissie uit:

Voorzitter: Kees van der Vlugt
Secretaris: Rina van der Nouland
Penningmeester: Mike Duivenvoorden
Leden algemeen bestuur: Pastor Owel, Leo Langelaan, Marjo van der Zanden

 

Prachtig zul je zijn
sta je op jezelf
geen grond heb je onder  je voeten

Sluit je je af
Je sluit je op
Je komt in ademnood

Wees afhankelijk
Geef toegang
Wees ontvankelijk

Prachtig zul je zijn
Stralend als een bloem
Tussen de bloemen

Standvastig en verheven
Als een boom
Tussen de bomen

Prachtig zul je zijn
Een mens
Begroet en bemind

Een mens
Menselijk
Tussen de mensen