Pastor Owel huldigt vijftal jubilarissen Sint Pancratiuskoor

Vanwege hun jarenlange inzet voor muziek ten dienste van de liturgie zijn koorleden Nel van der Vlugt, Netty van Steijn, Wim Prins, Piet Berg en Nel Prins van het Gemengd Koor Sint Pancratiuskerk op zondag 20 november jl. door pastor Owel in de spotlights gezet en gedecoreerd met een insigne van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging (NSGV). De heuglijke gebeurtenis vond plaats tijdens een vreugdevolle Eucharistieviering die in het teken stond van het feest van de heilige Katholieke Sint Caecilia, patrones van de muziek, instrumentenmakers en zangers. “Hier staan 225 jaar koorzangers waarop onze parochie ongelofelijk trots is”, straalde pastor Owel breed lachend.

De Sint Pancratiuskerk viert het feest van Sint Caecilia traditioneel op de zondag die het dichtst bij de officiële feestdag van 22 november ligt en huldigt dan toepasselijk zijn koorzangers die een aansprekend jubileum hebben behaald.

De blij verraste jubilerende koorzangers, Nel van der Vlugt 25 jaar, Netty van Steijn 40 jaar, Wim Prins 50 jaar en zowel Piet Berg als Nel Prins elk 55 jaar, zingen niet alleen verdienstelijk maar tonen op meerdere vlakken met toewijding hun ijver voor het Gemengd Koor, dat thans 69 leden telt en ruim 155 jaar bestaat. Pastor Owel, die naast het opspelden van de versierselen eveneens aan de jubilarissen de toebehorende NSGV oorkonde, een specifieke Gregoriuskaars en een boeket bloemen uitreikte, sprak iedere jubilaris persoonlijk toe. Voor sopraan Netty van Steijn de woorden: “Altijd ben jij vrolijk en arrangeert daarmee de vrolijke noten van het koor.” Ook voor tenor Berg, die meerdere onderscheidingen droeg op het revers van zijn colbert, uitte pastor Owel zich met humor: “Met al die decoraties wordt jij steeds meer waard man.” Voorzitter Wim Prins van het Gemengd Koor hoorde de lovenswaardig klinkende woorden van de pastor: ‘Veel dank voor jullie jarenlange verblijdende opgewekte koorzang’, vereerd en glimlachend aan en wenste zich nog in lengte van jaren aan het koor te mogen binden.

Foto : Pastor Owel (uiterst rechts) met de jubilarissen (vanaf links) Nel van der Vlugt, Netty van Steijn, Wim Prins, Piet Berg en Nel Prins.

Foto : Pastor Owel (uiterst rechts) met de jubilarissen (vanaf links) Nel van der Vlugt, Netty van Steijn, Wim Prins, Piet Berg en Nel Prins.