Palmzondag

Op zondag 9 april was de Palmzondagviering, met zang door kinderkoor Vivo.

Er waren weer veel kinderen met prachtig versierde palmpaasstokken. Aan het einde van de viering liepen ze, onder muzikale begeleiding van Jong Adest Musica, richting Bernardus, waar veel bewoners blij werden gemaakt met een mooie palmpaasstok.

Lees verder

Het wijkwerk op excursie

De vrijwilligers van het wijkwerk bezochten op dinsdagavond 18 april de Julianakerk te Sassenheim. Daar werden zij door vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk welkom geheten. Dominee Moll heeft op inspirerende en humoristische wijze uitgelegd hoe het wijkwerk in de Protestantse kerk georganiseerd is. Ouderlingen hebben toegelicht welke activiteiten zij in Sassenheim per groep mensen van gelijke levensfase organiseren. Na een kopje koffie werden de vrijwilligers uitgenodigd mee te gaan voor een rondleiding door de kerk, waar dominee Betting een uitleg gaf over de bouw van de kerk met de preekstoel centraal om zo al de aandacht aan “het Woord” te kunnen geven. Er werden heel wat vragen gesteld en uiteindelijk bleken de katholieke kerk en de protestantse kerk niet zo heel ver van elkaar af te staan. Het was een zeer geslaagde avond. Over en weer is er veel waardering voor het wijkwerk en daar waar mogelijk zouden wij kunnen samenwerken.

 

Pancratiusspeld

Op 7 februari jl. , na de dinsdagochtendviering, heeft mevrouw Bep van der Vlugt uit handen van pastor Owel de Pancratiusspeld ontvangen.

Zij heeft deze speld dik verdiend voor haar werk in onze parochiekern. Zij heeft jarenlang de boekjes van de liturgie gevouwen en zorg gedragen voor het openen en sluiten van de Mariakapel. Zij kwam altijd door weer en wind uit Voorhout.

Lees verder