Berichtje over de Eerste Communie

De definitieve datum van de Eerste Communieviering is zondag 20 mei 2018. De viering is op Eerste Pinksterdag en het thema van de viering” In vuur en vlam” is dus wel toepasselijk. De ouderavonden zijn op dinsdag 16 en 23 januari. Intussen zijn er op de katholieke basisscholen in groep 4 de aanmeldingsbrieven uitgedeeld. Hebt u een kind in groep 4 op een niet-katholieke school, en wil hij/zij de communie gaan doen? Meldt u hem/haar dan aan bij het secretariaat of bij Carla Wijnands, 0252-230186. Tot slot doe ik wederom een dringende oproep voor versterking van onze werkgroep. Lijkt het u leuk om de kinderen voor te bereiden op de Eerste Communie, schroom niet en meldt u aan; wij zijn een gezellige, maar enthousiaste werkgroep. En vele handen maken licht werk!