Afscheid koster Simon Ligthart

Op 5 september jl. heeft onze koster Simon Ligthart, na 20 jaar trouwe dienst, zijn taak neergelegd. Wij danken hem voor zijn inzet en als blijk van waardering heeft hij op 22 september de Pancratiusspeld ontvangen.

IMG_1668-afscheid Simon

IMG_1666-afscheid Simon