Terwijl het kerkbezoek in Nederland nog steeds verder schijnt terug te lopen, mag de St Pancratiuskerk in Sassenheim zich juist verheugen in frequent bezoek van een nieuwe en trouwe kerkganger en ook nog eens één uit hogere sferen.

In de eerste helft van juli 2015 ontdekte Rob de Vreugd vanuit zijn appartement in het centrum van Sassenheim een flinke roofvogel op één van de steunberen van de toren van de St Pancratiuskerk in Sassenheim. Hij informeerde Willem-Jan Hooijmans en de vogel kon worden gedetermineerd als een slechtvalk. De betreffende vogel bleek ook nog eens geringd bleek te zijn. Favoriete rust- en plukplaatsen van de slechtvalk zijn de steunberen aan de oostzijde van de torenspits. Een andere favoriete rustplek van meer recente datum is de richel onder het venster van de toren, zichtbaar onder de klokken. Als trouwe kerkganger is de slechtvalk ook dit jaar weer teruggekeerd naar de St. Pancratiuskerk.

Wellicht aangespoord door de woorden die de H. Franciscus sprak in zijn preek tot de vogels:

Mijn broeders en zusters, vogels,
jullie brengen grote lof aan jullie Schepper
en jullie zullen Hem altijd van harte beminnen.
Hij is het immers, die jullie veren gaf om je te kleden
en vleugels om te vliegen
en alles wat jullie nodig hebben.
Onder de schepselen gaf Hij jullie een ereplaats
en wees jullie de vrije, zuivere lucht als verblijfplaats aan.
Hij beschermt en regelt Hij alles voor jullie.

Pastoor P. A. Owel