Met ingang van 1 december heeft de parochie Sint Maarten een nieuwe website.
Hiermede komt de website van de Sint Pancratiuskerk te vervallen.
De naam van de nieuwe website is: www.parochiesintmaarten.nl
Hier vindt u ook het schema rondom de Kerstvieringen.