Derde zondag: Oculi 'Ik zie’ (psalm 25)

Water is het voornaamste beeld in de Schriftteksten van deze viering.

God schenkt aan zijn volk, onderweg in de woestijn, water uit de rots. Jezus schenkt ‘levend water’ aan de Samaritaanse vrouw. Dit water is een symbool voor Gods woord, dat de weg wijst naar het ware leven.

Of, om het met de woorden van Paulus in de tweede lezing te zeggen: het is ‘Gods liefden uitgestort in ons hart door de heilige Geest die ons werd geschonken’.

EERSTE LEZING uit het boek Exodus: 17,3-7
TWEEDE LEZING uit de brief aan de Romeinen: 5,1-2.5-8.
EVANGELIELEZING uit het evangelie volgens Johannes: 4,5-42

EERSTE LEZING uit het boek Exodus: 17,3-7
TWEEDE LEZING uit de brief aan de Romeinen: 5,1-2.5-8.
EVANGELIELEZING uit het evangelie volgens Johannes: 4,5-42

Weet je het nog – vraagt God – vorige week? Hoe Ik je uitnodigde met Mij de berg op te gaan en te ervaren dat Ik je ‘nieuw leven’ geef?

Datzelfde kan elke dag gebeuren.
Ook jij kunt ‘levend water’ zijn voor de mensen om je heen,
net zoals Jezus dat was voor de Samaritaanse.
Misschien heb je het gemerkt in de voorbije weken:
dat mensen die jou ontmoetten ‘nieuw leven’ vonden,
of omgekeerd: dat jij ‘nieuw leven’ vond bij anderen.
Misschien ook niet.
Je hebt nog enkele weken de tijd om ‘nieuw’ te worden, op je paasbest.
Weet je het nog – vraagt God – vorige week? Hoe Ik je uitnodigde met Mij de berg op te gaan en te ervaren dat Ik je ‘nieuw leven’ geef?
Datzelfde kan elke dag gebeuren.
Ook jij kunt ‘levend water’ zijn voor de mensen om je heen,
net zoals Jezus dat was voor de Samaritaanse.
Misschien heb je het gemerkt in de voorbije weken:
dat mensen die jou ontmoetten ‘nieuw leven’ vonden,
of omgekeerd: dat jij ‘nieuw leven’ vond bij anderen.
Misschien ook niet.
Je hebt nog enkele weken de tijd om ‘nieuw’ te worden, op je paasbest.

 

Pastoor P. A. Owel.